Zondag, 4 september

14.00 uur Lezing Driehonderd jaar Joods leven in Zwolle

In samenwerking met Stichting Judaïca Zwolle

In de Middeleeuwen was er al een joodse gemeenschap in Zwolle. Die werd uitgeroeid in 1349. De pest woedde in Europa. De joden kregen de schuld daarvan en werden massaal verbrand. Ook in Zwolle.

Het duurde tot 1721 tot Joden toestemming kregen zich in Zwolle te vestigen. Joden mochten lid worden van het koopmansgilde en droegen bij aan de welvaart van de stad. Vandaar dat Zwolle tolerant was. In 1722 werd er zelfs een joodse begraafplaats ingericht op de Luurderschans, buiten de stad. Ondanks de toename van de Joodse bevolking, het verkrijgen van een synagoge, het aanstellen van een opperrabbijn, bleven de Joden tweederangsburgers. Koopman mochten ze zijn, maar van andere beroepen werden ze uitgesloten.

Na de Sjoa keerden weinigen van de honderden Joodse Zwollenaren  terug.

 

Jaap Hagedoorn, historicus met een fenomenale kennis van de Joodse geschiedenis van Zwolle vertelt over de de geschiedenis en het heden van Joods Zwolle. 

Ingrid Petiet, voorzitter Joodse Gemeente Zwolle, vertelt iets over het heden en zingt enkele Jiddische liederen.

 

Foto's: Carry Premsela, CreaPictures