De Joodse Gemeente te Zwolle is een kleine, maar levendige gemeente. Iedere veertien dagen op zaterdagochtend vindt er in de synagoge een shabbat-dienst plaats. Vanaf het voorjaar tot in de herfst gebeurt dat in de grote sjoel, tijdens de koudere dagen in de kleine wintersjoel. (Het woord 'sjoel' komt van het Duitse 'Schule' en is via het Jiddisch in de Nederlandse taal terechtgekomen. Een synagoge - Grieks voor 'Huis van Samenkomst' is ook een plek waar geleerd wordt. En dan is het opeens heel logisch om de synagoge liefkozend 'de sjoel' te noemen.)

De sfeervolle synagoge huisvest de kleine Joodse gemeenschap, maar is ook het 'thuis' van Stichting Judaica Zwolle www.judaica-zwolle.nl Deze organiseert lessen, lezingen en rondleidingen en beheert een Joodse bibliotheek in het leslokaal boven de wintersjoel. 

De synagoge is eigendom van Stichting Voortbestaan Synagoge www.synagoge-zwolle.nl

 

In 1721 kregen Joden toestemming zich in Zwolle te vestigen. Sindsdien is er bijna onafgebroken Joods leven in de oude Hanzestad geweest. Bijna, want van april 1943 tot mei 1945 waren er voor het oog geen Joden meer in de stad. 

In 2021 was het driehonderd jaar geleden dat de burgerlijke gemeente Joden toestemming gaf zich te vestigen. Deze mijlpaal had de Joodse gemeente natuurlijk groot willen vieren, maar een wereldwijd virus stak daar een stokje voor. Intussen zijn we een jaar verder en alsnog vieren we dat driehonderd (en een) jaar geleden Joden zich mochten vestigen in Zwolle. 

Daarom was er van 4 tot en met 11 september 2022 een Jubileumfestival in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat. 

 

 

De Joodse Gemeente Zwolle is eigenaar van een tweetal begraafplaatsen, te weten die in Zwolle en die in IJsselmuiden/Kampen. De begraafplaats te Zwolle heeft de bijna sprookjesachtige sfeer van het bosgebied waar het deel van uitmaakt.